Obowiązek Informacyjny

Udostępnianie informacji publicznej:

Udostępnianie informacji publicznej
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego:

Raport o stanie dostępności.

Szanowny Pacjencie !

Klauzula informacyjna dla pacjenta – przetwarzanie danych osobowych.

Klauzula dla osób upoważnionych przez pacjenta do uzyskania informacji na temat stanu jego zdrowia oraz do uzyskania dokumentacji.

Klauzula dla osób upoważnionych przez pacjenta do odbioru wyniku opisu badania rtg, wyniku laboratoryjnego.

Klauzula do przetwarzania danych osobowych dotyczących realizacji zadań związanych z procesem rekrutacji w WSCP.

Klauzula dotycząca monitoringu w WSCP.

Wykaz zbiorów danych w Wojewódzkim szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Ślaskim:
1. Kandydaci do pracy
2. Pracownicy i byli pracownicy
3. Ewidencja pracowników kontraktowych
4. Kontrahenci
5. Pracownicy korzystający z odzieży roboczej
6. Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
7. Ewidencja stażów
8. Wolontariusze wspierający szpital w walce z pandemią COVID-19 – żołnierze
9. Pacjenci
10. Kolejki oczekujących
11. Udostępnianie dokumentacji medycznej
12. Rejestr osób upoważnionych przez pacjenta do udzielania informacji o jego stanie i kontaktu
13. Rejestr osób upoważnionych przez pacjenta do odbioru wyników, preparatów, opisu badania RTG
14. Rejestr skarg , wniosków i zażaleń w związku z świadczeniem usług medycznych
15. Rejestr zdarzeń niepożądanych
16. Książka kontroli
17. Monitoring wizyjny
18. Termomonitoring
19. Ewidencja osób objętych kontrolą dozymetryczną
20. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
21. Rejestr wypadków
22. Zbiór danych do Wojskowej Komendy Uzupełnień
23. Ewidencja chorób zawodowych
24. Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych
25. Karty gruźlicze

Wykaz zbiorów danych osobowych dostępny w siedzibie szpitala u Inspektora Ochrony Danych.

Adresy stron internetowych:

www.nfz.gov.pl
www.nfz-katowice.pl
www.katowice.uw.gov.pl
www.bip.gov.pl

Historia zmian:
Zamknij okno