Obowiązek Informacyjny

Szanowny Pacjencie !

Klauzula informacyjna dla pacjenta – przetwarzanie danych osobowych.

Klauzula dla osób upoważnionych przez pacjenta do uzyskania informacji na temat stanu jego zdrowia oraz do uzyskania dokumentacji.

Klauzula dla osób upoważnionych przez pacjenta do odbioru wyniku opisu badania rtg, wyniku laboratoryjnego.

Klauzula do przetwarzania danych osobowych dotyczących realizacji zadań związanych z procesem rekrutacji w WSCP.

Klauzula dotycząca monitoringu w WSCP.

Wykaz zbiorów danych w Wojewódzkim szpitalu Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Ślaskim:
1. Pracownicy i byli pracownicy
2. Kandydaci do pracy
3. Pacjenci i byli pacjenci
4. Kolejki oczekujących
5. Nadawcy i odbiory korespondencji
6. Wypadki w pracy, w drodze do i z pracy
7. Osoby fizyczne składające w związku z postępowaniem prowadzonym w ramach zamówień publicznych
8. Osoby fizyczne będące stronami umów cywilno -prawnych
9. Dane stażystów, praktykantów
10. Udostępnianie dokumentacji medycznej
11. Dane kontaktowe osób, które pacjent podaje do kontaktu
12. Rejestr skarg
13. Rejestr zdarzeń niepożądanych
14. Książka kontroli
15. Monitoring wizyjny
16. Ewidencja osób objętych kontrolą dozymetryczną
17. Karty gruźlicze
18. Kontrahenci
19. Rejestr chorób zawodowych
20. Dane osób odbierających wynik – opis badania rtg
21. Dane przekazywane do WKU

Wykaz zbiorów danych osobowych dostępny w siedzibie szpitala u Inspektora Ochrony Danych.

Adresy stron internetowych:

www.nfz.gov.pl
www.nfz-katowice.pl
www.katowice.uw.gov.pl
www.bip.gov.pl

Historia zmian:
Zamknij okno