Dokumentacja pokontrolna

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Zarządzenie pokontrolne 132/2021
Zarządzenie pokontrolne 132/2021

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – Protokół kontroli Nr WIOS-KATOW 489/2021
Protokół kontroli Nr WIOS-KATOW 489/2021

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez pracowników Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w dniach od 15 czerwca 2021r. do 15 lipca 2021r
Protokół kontroli „UM_I”.
Protokół kontroli „UM_II”.

Wystąpienie pokontrolne kontroli przeprowadzonej w dniach 02-30 wrzesień 2020r.
Protokół kontroli „UM_I”.
Protokół kontroli „UM_II”.

Wystąpienie pokontrolne kontroli przeprowadzonej w dniach 27-28 czerwca 2019r.
Protokół kontroli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Protokoły kontroli:

Rok 2019
Protokół kontroli – 1
Protokół kontroli – 2
Protokół kontroli – 3
Protokół kontroli – 4
Protokół kontroli – 5
Protokół kontroli – 6

Rok 2020
Protokół kontroli – 7
Protokół kontroli – 8
Protokół kontroli – 9
Protokół kontroli – 10
Protokół kontroli – 11

Rok 2021
Protokół kontroli – 12
Protokół kontroli – 13
Protokół kontroli – 14
Protokół kontroli – 15

Rok 2022
Protokół kontroli – 16
Protokół kontroli – 17
Protokół kontroli – 18

Historia zmian:
Zamknij okno