Struktura organizacyjna

Załącznik nr2 do Regulaminu Organizacyjnego – Schemat organizacyjny

Załącznik nr2 do Regulaminu Organizacyjnego

Dane Teleadresowe

ADMINISTRACJA
Dyrektor 32 / 45 37 101 sekretariat@wscp.wodzislaw.pl
Sekretariat 32 / 45 37 101 sekretariat@wscp.wodzislaw.pl
Sekretariat – fax 32 / 45 55 325
Pełnomocnik ds. SZJ 32 / 45 37 112 b.wygas@wscp.wodzislaw.pl
Księgowość Główna księgowa 32 / 45 37 103 gk@wscp.wodzislaw.pl
Kasa 32 / 45 37 102
Księgowość 32 / 45 37 106
Kadry i płace Specjalista ds. Kadr i Płac 32 / 45 37 156 marzena.postawka@wscp.wodzislaw.pl
Zamówienia publiczne 32 / 45 37 151 przetargi@wscp.wodzislaw.pl
Kierownik Działu Gospodarczego 32 / 45 37 170 m.tomas@wscp.wodzislaw.pl
Rzecznik Prasowy Szpitala 32 / 45 37 101 sekretariat@wscp.wodzislaw.pl
Pełnomocnik ds Praw Pacjenta 32 / 45 37 151 j.miszkurka@wscp.wodzislaw.pl
Koordynator dostępności Janeta Miszkurka 32 / 45 37 151 j.miszkurka@wscp.wodzislaw.pl
Inspektor ds. BHP, Ochrony Pożarowej, Obronnych i Rezerw 32 / 45 37 105 bhp@wscp.wodzislaw.pl
Inspektor Ochrony Danych 32 / 45 37 104 alodia.urbanczyk@wscp.wodzislaw.pl
Administrator Systemów Informatycznych 32/ 45-37-172 it@wscp.wodzislaw.pl
DZIAŁ MEDYCZNY
Przełożona Pielęgniarek Specjalista ds. Epidemiologii 32 / 45 37 141 b.rupinska@wscp.wodzislaw.pl
LABORATORIUM
Kierownik laboratorium 32 / 45 37 122 laboratorium@wscp.wodzislaw.pl
Laboratorium ogólne 32 / 45 37 123
Pracownia Cytologiczna 32 / 45 37 124
ODDZIAŁ I
Lekarz Kierujący Oddziałem 32 / 45 37 136
Gabinet lekarski 32 / 45 37 135
Gabinet pielęgniarki oddziałowej / Sekretarka medyczna 32 / 45 37 138
Dyżurka pielęgniarska 32 / 45 37 137
Pokój socjalny pielęgniarek 32 / 45 37 143
Dyżurka pielęgniarek – strona zakaźna 32 / 45 37 165
ODDZIAŁ II
Lekarz Kierujący Oddziałem 32 / 45 37 130
Gabinet lekarski 32 / 45 37 129
Gabinet pielęgniarki oddziałowej / Sekretarka medyczna 32 / 45 37 132
Dyżurka pielęgniarek 32 / 45 37 131
. .
ODDZIAŁ III
Lekarz Kierujący Oddziałem 32 / 45 37 116
Gabinet lekarski 32 / 45 37 115
Dyżurka pielęgniarek 32 / 45 37 121
DZIAŁ DIAGNOSTYCZNY
Izba przyjęć 32 / 45 37 113 izbaprzyjec@wscp.wodzislaw.pl
Izba przyjęć – fax 32 / 45 53 950
Dział Statystyki i Rozliczń z NFZ 32 / 45 37 140 statystyka@wscp.wodzislaw.pl
Pracownia badań czynnościowych 32 / 45 37 111
Pracownia RTG 32 / 45 37 112 rtg@wscp.wodzislaw.pl
Pracownia USG 32 / 45 37 108
Pracownia Endoskopii 32 / 45 37 109
PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc 32 / 45 37 144
INNE
Dział farmacji szpitalnej 32 / 45 37 151 apteka@wscp.wodzislaw.pl
Magazyn pościeli 32 / 45 37 152
Dyżurka nocna lekarzy 32 / 45 37 142, tel. kom. 792 844 633
Historia zmian:
Zamknij okno