Organy i osoby sprawujące funkcje

Organami szpitala zgodnie z uchwalonym statutem są:

  1. Dyrektor -dr n.med. Norbert Prudel

 

  1. Rada Społeczna

Skład Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. Dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl.

Jarosław Szczęsny – Przewodniczący Rady

Krystyna, Anna Nieradzik – V-ce przewodniczący Rady

Ryszard Zalewski – Członek Rady

Arkadiusz Skowron – Członek Rady

Maria, Barbara Tatura – Członek Rady

Dariusz Bednorz – Członek Rady

Józef, Marian Szymaniec – Członek Rady

Historia zmian:
Zamknij okno