Organy i osoby sprawujące funkcje

Organami szpitala zgodnie z uchwalonym statutem są:

  1. Dyrektor -dr n.med. Norbert Prudel

Oświadczenie majątkowe: Link do oświadczenia
 

  1. Rada Społeczna

Skład Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. Dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl.

Jarosław Szczęsny – Przewodniczący Rady

Krystyna, Anna Nieradzik – V-ce przewodniczący Rady

Ryszard Zalewski – Członek Rady

Arkadiusz Skowron – Członek Rady

Maria, Barbara Tatura – Członek Rady

Dariusz Bednorz – Członek Rady

Józef, Marian Szymaniec – Członek Rady

Zarządzenia

Zarządzenia Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Chorób Puc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl. udostępniane są zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. 2001 nr 112 poz.1198 z późn. zm.)

Archiwum zarządzeń Dyrektora dostępne jest do wglądu w sekretariacie placówki od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:35.

Informację wytworzyła specjalista, rzecznik prasowy mgr Izabela Tomiczek.

Instrukcja Kancelaryjna: Link do Instrukcji kancelaryjnej

Historia zmian:
Zamknij okno