Organy i osoby sprawujące funkcje

Organami szpitala zgodnie z uchwalonym statutem są:

 

  1. Dyrektor -dr n.med. Norbert Prudel

 

  1. Rada Społeczna

Skład Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. Dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl.

Ewa Burchat- Błachuta  Przewodnicząca Rady

Krystyna Nieradzik – V-ce przewodnicząca Rady( przedstawiciel wojewody)

Ryszard Zalewski – Członek Rady

Dawid Prochasek- Członek Rady

Mirosław Krzysztof Nowak- Członek Rady

Adrian Neugebauer- Członek Rady

Arkadiusz Skowron- Członek Rady

Historia zmian:
Zamknij okno