Cel i przedmiot działalności

Ustawa o działalności leczniczej

Ustawa o działalności leczniczej

Statut

Statut

Regulamin organizacyjny

Uchwała nr 22/2019 Rady Społecznej WSCP z dnia 03.12.2019 w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Szpitala.

Regulamin Organizacyjny z 03.12.2019r.pdf

Załącznik nr1 do Regulaminu Organizacyjnego – Komórki organizacyjne

Załącznik nr1 do Regulaminu Organizacyjnego

Załącznik nr2 do Regulaminu Organizacyjnego – Schemat organizacyjny

Załącznik nr2 do Regulaminu Organizacyjnego

 

Cennik udzielanych świadczeń zdrowotnych

 

Załącznik nr3 do Regulaminu Organizacyjnego – Cennik

Załącznik nr3 do Regulaminu Organizacyjnego

Załącznik nr4 do Regulaminu Organizacyjnego – w sprawie wysokości opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta

Załącznik nr4 do Regulaminu Organizacyjnego

Załącznik nr5 do Regulaminu Organizacyjnego – w sprawie wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Załącznik nr5 do Regulaminu Organizacyjnego

Historia zmian:
Zamknij okno