Informacje ogólne

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śl.

44-300 Wodzisław Śląski , ul.Bracka 13

  • tel. (032) 453-71-10 ,
  • fax. 455-45-13 , 455-53-25

Korespondencja elektroniczna

Doręczania dokumentów elektronicznych do Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Zgodnie z art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) złożenie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W związku z powyższym w Szpitalu Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
/WSCP_WodzislawSlaski/skrytka
/WSCP_WodzislawSlaski/SkrytkaESP

Informację wytworzył i udostępnił: mgr Izabela Tomiczek

Historia zmian:
Zamknij okno