You are viewing an old revision of this post, from 13 czerwca 2016 o 21:47:43. See below for differences between this version and the current revision.

Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca
Janeta Miszkurka

(Dział Farmacji Szpitalnej)
poniedziałek-piątek w godzinach 7:00 – 14:00
tel. 32 45-37-151
e-mail: apteka@wscp.wodzislaw.pl

Wtorki od 13:00 do 14:00
Piątki  od 8:00 do 9:00,

Zeszyt skarg znajduje się w sekretariacie , Izbie Przyjęć oraz Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc

Historia zmian

Rodzaj zmiany: aktualizacja strony.
Data Aktualizacji: 30.04.2016.
Wprowadzono przez: Administrator.

Historia zmian:

Szczegółowy opis zmiany:

13 czerwca 2016 o 21:47:43Aktualna wersja
Zawartość
  Dodano: <div class="team-member- image-container" style="margin-top: -60px; margin-left: -60px; margin-right: -60px;">
Skasowano: <div class="team-member- image-container" style="margin-top: -60px; margin-left: -60px; margin-right: -60px;"><figure class="team-member-img"><img class="alignnone wp-image-359 size-full" src="http://bipwscp.kris- med.pl/wp-content/uploads/ 2016/04/top.jpg" width="898" height="248" /></figure></div>  Dodano: <figure class="team-member-img"><img class="alignnone wp-image-359 size-full" src="http://bipwscp.kris- med.pl/wp-content/uploads/ 2016/04/top.jpg" width="898" height="248"></figure>
  Dodano: </div>
Bez zmian: <h1 style="text-align: center;">Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków</h1> Bez zmian: <h1 style="text-align: center;">Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków</h1>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">[ss_ separator]</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">[ss_ separator]</p>
Bez zmian:
 Bez zmian:
Bez zmian:
 Bez zmian:
Bez zmian: PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW Bez zmian: PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW
  Dodano: Skargi, wnioski i zażalenia przyjmuje
  Dodano: Dyrektor
  Dodano: Wojewódzkiego Szpitala Chorób płuc im. dr A. Pawelca
  Dodano: Dr n. med. Norbert Prudel
  Dodano: Wtorki od 13:00 do 14:00
  Dodano: Piątki od 08:00 do 09:00
  Dodano: Skargi można składać osobiście lub telefonicznie telefon 324537101 oraz do pełnomocnika ds. Praw Pacjenta tel. 32 4537151.
  Dodano: Skargi można składać również do członków Rady Społecznej Szpitala, Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego, Dyrektora Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta.
  Dodano: &nbsp;
Bez zmian: Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta Bez zmian: Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Bez zmian: Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca Bez zmian: Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca
Bez zmian: Janeta Miszkurka Bez zmian: Janeta Miszkurka
Bez zmian: (Dział Farmacji Szpitalnej) Bez zmian: (Dział Farmacji Szpitalnej)
Bez zmian: poniedziałek-piątek w godzinach 7:00 - 14:00 Bez zmian: poniedziałek-piątek w godzinach 7:00 - 14:00
Bez zmian: tel. 32 45-37-151 Bez zmian: tel. 32 45-37-151
Skasowano: e-mail: apteka@wscp.wodzislaw.pl  Dodano: e-mail: j.miszkurka@wscp.wodzislaw.pl
Skasowano: Wtorki od 13:00 do 14:00  
Skasowano: Piątki  od 8:00 do 9:00,  
Skasowano: Zeszyt skarg znajduje się w sekretariacie , Izbie Przyjęć oraz Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc Dodano: Protokół przyjęcia skargi/wniosku/opinii
  Dodano: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ BIP/PZJ-14-f- 2-Protokol.doc">druk Protokół przyjęcia skargi/wniosku/opinii</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/one_one]
Bez zmian:
 Bez zmian:
Skasowano: <div style="background- color:#2d90e7; color:#FFFFFF; padding:20px" ><h6>Historia zmian</h6>  
Skasowano: <strong>Rodzaj zmiany:</strong> aktualizacja strony.  
Skasowano: <strong>Data Aktualizacji:</strong> 30.04.2016.  
Skasowano: <strong>Wprowadzono przez</strong>: Administrator.</div>  

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Zamknij okno