You are viewing an old revision of this post, from 1 maja 2016 o 14:29:13. See below for differences between this version and the current revision.

Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

Skargi , wnioski i zażalenia przyjmuje Dyrektor  Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca

Wtorki od 13:00 do 14:00
Piątki  od 8:00 do 9:00,

Zeszyt skarg znajduje się w sekretariacie , Izbie Przyjęć oraz Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc

Historia zmian

Rodzaj zmiany: aktualizacja strony.
Data Aktualizacji: 30.04.2016.
Wprowadzono przez: Administrator.

Historia zmian:

Szczegółowy opis zmiany:

1 maja 2016 o 14:29:13Aktualna wersja
Zawartość
  Dodano: <div class="team-member- image-container" style="margin-top: -60px; margin-left: -60px; margin-right: -60px;">
Skasowano: <div class="team-member- image-container" style="margin-top: -60px; margin-left: -60px; margin-right: -60px;"><figure class="team-member-img"><img class="alignnone wp-image-359 size-full" src="http://bipwscp.kris- med.pl/wp-content/uploads/ 2016/04/top.jpg" width="898" height="248" /></figure></div>  Dodano: <figure class="team-member-img"><img class="alignnone wp-image-359 size-full" src="http://bipwscp.kris- med.pl/wp-content/uploads/ 2016/04/top.jpg" width="898" height="248"></figure>
  Dodano: </div>
Bez zmian: <h1 style="text-align: center;">Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków</h1> Bez zmian: <h1 style="text-align: center;">Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków</h1>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">[ss_ separator]</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">[ss_ separator]</p>
Bez zmian:
 Bez zmian:
Bez zmian:
 Bez zmian:
  Dodano: PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW
  Dodano: Skargi, wnioski i zażalenia przyjmuje
  Dodano: Dyrektor
Skasowano: Skargi , wnioski i zażalenia przyjmuje Dyrektor  <strong>Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc </strong>im. dr Alojzego Pawelca  Dodano: Wojewódzkiego Szpitala Chorób płuc im. dr A. Pawelca
  Dodano: Dr n. med. Norbert Prudel
Bez zmian: Wtorki od 13:00 do 14:00 Bez zmian: Wtorki od 13:00 do 14:00
Skasowano: Piątki  od 8:00 do 9:00,  Dodano: Piątki od 08:00 do 09:00
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
  Dodano: Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca
  Dodano: Janeta Miszkurka
  Dodano: (Dział Farmacji Szpitalnej)
  Dodano: poniedziałek-piątek w godzinach 7:00 - 14:00
  Dodano: tel. 32 45-37-151
  Dodano: e-mail: j.miszkurka@wscp.wodzislaw.pl
Bez zmian: Zeszyt skarg znajduje się w sekretariacie , Izbie Przyjęć oraz Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc Bez zmian: Zeszyt skarg znajduje się w sekretariacie , Izbie Przyjęć oraz Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc
Bez zmian:  Bez zmian: [/one_one]
Bez zmian:
 Bez zmian:
Skasowano: <div style="background- color:#2d90e7; color:#FFFFFF; padding:20px" ><h6>Historia zmian</h6>  
Skasowano: <strong>Rodzaj zmiany:</strong> aktualizacja strony.  
Skasowano: <strong>Data Aktualizacji:</strong> 30.04.2016.  
Skasowano: <strong>Wprowadzono przez</strong>: Administrator.</div>  

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Zamknij okno