You are viewing an old revision of this post, from 7 kwietnia 2016 o 11:34:51. See below for differences between this version and the current revision.

Historia zmian:

Szczegółowy opis zmiany:

7 kwietnia 2016 o 11:34:51Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Skargi i wnioski Dodano: Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
Zawartość
  Dodano: <div class="team-member- image-container" style="margin-top: -60px; margin-left: -60px; margin-right: -60px;">
  Dodano: <figure class="team-member-img"><img class="alignnone wp-image-359 size-full" src="http://bipwscp.kris- med.pl/wp-content/uploads/ 2016/04/top.jpg" width="898" height="248"></figure>
  Dodano: </div>
  Dodano: <h1 style="text-align: center;">Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków</h1>
  Dodano: <p style="text-align: center;">[ss_ separator]</p>
  Dodano:
  Dodano:
  Dodano: PRZYJMOWANIE SKARG I WNIOSKÓW
  Dodano: Skargi, wnioski i zażalenia przyjmuje
  Dodano: Dyrektor
  Dodano: Wojewódzkiego Szpitala Chorób płuc im. dr A. Pawelca
  Dodano: Dr n. med. Norbert Prudel
  Dodano: Wtorki od 13:00 do 14:00
  Dodano: Piątki od 08:00 do 09:00
  Dodano: Skargi można składać osobiście lub telefonicznie telefon 324537101 oraz do pełnomocnika ds. Praw Pacjenta tel. 32 4537151.
  Dodano: Skargi można składać również do członków Rady Społecznej Szpitala, Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego, Dyrektora Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta.
Skasowano:  Dodano: &nbsp;
  Dodano: Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
  Dodano: Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca
  Dodano: Janeta Miszkurka
  Dodano: (Dział Farmacji Szpitalnej)
  Dodano: poniedziałek-piątek w godzinach 7:00 - 14:00
  Dodano: tel. 32 45-37-151
  Dodano: e-mail: j.miszkurka@wscp.wodzislaw.pl
  Dodano: Protokół przyjęcia skargi/wniosku/opinii
  Dodano: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ BIP/PZJ-14-f- 2-Protokol.doc">druk Protokół przyjęcia skargi/wniosku/opinii</a>
  Dodano:
  Dodano:

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Zamknij okno