You are viewing an old revision of this post, from 6 września 2021 o 07:07:05. See below for differences between this version and the current revision.

Dane finansowe jednostki

Historia zmian:

Szczegółowy opis zmiany:

6 września 2021 o 07:07:05Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian: <div class="team-member- image-container" style="margin-top: -60px; margin-left: -60px; margin-right: -60px;"> Bez zmian: <div class="team-member- image-container" style="margin-top: -60px; margin-left: -60px; margin-right: -60px;">
Bez zmian: <figure class="team-member-img"><img class="alignnone wp-image-359 size-full" src="http://bipwscp.kris- med.pl/wp-content/uploads/ 2016/04/top.jpg" width="898" height="248"></figure> Bez zmian: <figure class="team-member-img"><img class="alignnone wp-image-359 size-full" src="http://bipwscp.kris- med.pl/wp-content/uploads/ 2016/04/top.jpg" width="898" height="248"></figure>
Bez zmian: </div> Bez zmian: </div>
Bez zmian: <h1 style="text-align: center;">Dane finansowe jednostki</h1> Bez zmian: <h1 style="text-align: center;">Dane finansowe jednostki</h1>
Bez zmian: <p style="text-align: center;">[ss_ separator]</p> Bez zmian: <p style="text-align: center;">[ss_ separator]</p>
Bez zmian:
 Bez zmian:
Bez zmian:
 Bez zmian:
Bez zmian: <h3>Dane finansowe</h3> Bez zmian: <h3>Dane finansowe</h3>
Bez zmian: <!--<a href="http:// wscp.kris-med.pl/przetargi/ zalaczniki/doc20171211093613.pdf">Plan finansowy na rok 2016</a>--> Bez zmian: <!--<a href="http:// wscp.kris-med.pl/przetargi/ zalaczniki/doc20171211093613.pdf">Plan finansowy na rok 2016</a>-->
  Dodano: <strong>Majątek szpitala za rok 2018, 2019, 2020, 2021</strong>
  Dodano: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2020_finanse/ Majatek-BIP.pdf">Majatek szpitala za rok 2018, 2019, 2020</a>
  Dodano: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2021_finanse/ Majatek_szpitala_ 2021_r1.pdf">Majatek szpitala za rok 2021</a>
  Dodano: <strong>Dane finansowe za rok 2021</strong>
  Dodano: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2021_finanse/ Sprawozdanie_ finansowe_za_ 2021_r.pdf"> Sprawozdanie finansowe za rok 2021</a>
  Dodano: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2021_finanse/ Opinia_Bieglego_ Rewidenta_2021.pdf">Raport z badania biegłego rewidenta za rok 2021</a>
  Dodano: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2021_finanse/ Raport_z_sytuacji_ finans_2021.pdf">Raport_o_ sytuacji_ekonomiczno_finansowej_ za_2021r..pdf</a>
  Dodano: <strong>Dane finansowe za rok 2020</strong>
Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2020_finanse/ Sprawozdanie_ finansowe_kompletne_2020.pdf" >Sprawozdanie finansowe za rok 2020</a> Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2020_finanse/ Sprawozdanie_ finansowe_kompletne_2020.pdf" >Sprawozdanie finansowe za rok 2020</a>
Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2020_finanse/ Opinia_Bieglego_ Rewidenta.pdf">Raport z badania biegłego rewidenta za rok 2020</a> Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2020_finanse/ Opinia_Bieglego_ Rewidenta.pdf">Raport z badania biegłego rewidenta za rok 2020</a>
Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2020_finanse/ Raport_o_sytuacji_ ekonomiczno_finansowej_za_ 2020r..pdf">Raport_o_sytuacji_ ekonomiczno_finansowej_za_ 2020r..pdf</a> Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2020_finanse/ Raport_o_sytuacji_ ekonomiczno_finansowej_za_ 2020r..pdf">Raport_o_sytuacji_ ekonomiczno_finansowej_za_ 2020r..pdf</a>
  Dodano: <strong>Dane finansowe za rok 2019</strong>
Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2019/Zal.nr3doU.08.Rachunekzyskowistrat2019( 3).pdf">Rachunek zysków i strat za rok 2019</a> Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2019/Zal.nr3doU.08.Rachunekzyskowistrat2019( 3).pdf">Rachunek zysków i strat za rok 2019</a>
Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2019/Zal.Nr2.doU.08.2020Bilans2019( 1).pdf">Bilans za rok 2019</a> Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2019/Zal.Nr2.doU.08.2020Bilans2019( 1).pdf">Bilans za rok 2019</a>
Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2019/zal.Nr6.dou.8.2020InformacjadodatkowadoSFza2019r.pdf">Informacja dodatkowa za rok 2019</a> Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2019/zal.Nr6.dou.8.2020InformacjadodatkowadoSFza2019r.pdf">Informacja dodatkowa za rok 2019</a>
Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2019/zal.nr8.RaportBieglegoRewidentazbadaniasprawozdaniafinansowego2019.pdf">Opinia niezależnego biegłego rewidenta 2019</a> Bez zmian: <a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ 2019/zal.nr8.RaportBieglegoRewidentazbadaniasprawozdaniafinansowego2019.pdf">Opinia niezależnego biegłego rewidenta 2019</a>
Bez zmian: <!--<a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ rachunekprzeplywow.pdf">Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31.12.2015r.</a>--> Bez zmian: <!--<a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ rachunekprzeplywow.pdf">Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony na dzień 31.12.2015r.</a>-->
Bez zmian: <!--<a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ zmianywkapitale.pdf" >Zestawienie zmian w kapitale własnym</a>--> Bez zmian: <!--<a href="http:// www.wscp.wodzislaw.pl/zalaczniki/ zmianywkapitale.pdf" >Zestawienie zmian w kapitale własnym</a>-->
Bez zmian:  Bez zmian: [/one_one]
Bez zmian:
 Bez zmian:

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Zamknij okno