You are viewing an old revision of this post, from 21 kwietnia 2016 o 11:11:48. See below for differences between this version and the current revision.

Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca
44-300 Wodzisław Śląski , ul.Bracka 13

  • tel. (032) 453-71-10 ,
  • fax. 455-45-13 , 455-53-25
Stronę zaktualizował : Adam Słodowy
Data opublikowania: 01.01.2016
Strona stworzona przez: Jan Matejko

[do_widget „accesstxt”]

Historia zmian:

Szczegółowy opis zmiany:

21 kwietnia 2016 o 11:11:48Aktualna wersja
Zawartość
  Dodano: <div class="team-member- image-container" style="margin-top: -60px; margin-left: -60px; margin-right: -60px;">
Skasowano: <div class="team-member- image-container"><figure class="team-member-img"><img class="alignnone wp-image-359 size-full" src="http://bipwscp.kris- med.pl/wp-content/uploads/ 2016/04/top.jpg" width="898" height="248" /></figure></div>  Dodano: <figure class="team-member-img"><img class="alignnone wp-image-359 size-full" src="http://bipwscp.kris- med.pl/wp-content/uploads/ 2016/04/top.jpg" width="898" height="248"></figure>
  Dodano: </div>
Bez zmian: <h1>Biuletyn Informacji Publicznej</h1> Bez zmian: <h1>Biuletyn Informacji Publicznej</h1>
Bez zmian:
 Bez zmian:
Bez zmian:
 Bez zmian:
Bez zmian:
 Bez zmian:
Skasowano: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca  
Skasowano: 44-300 Wodzisław Śląski , ul.Bracka 13  
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Skasowano: <li>tel. (032) 453-71-10 ,</li>  
Skasowano: <li><span style="line-height: 1.5;">fax. 455-45-13 , 455-53-25</span></li> Dodano: <li style="text-align: center;"><strong>Dane jednostki -&nbsp;</strong>Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim</li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
  Dodano: <p style="text-align: center;">44-300 Wodzisław Śl., ul. Bracka 13</p>
  Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>NIP 647-21-80-171,< /strong><strong>
  Dodano: </strong><strong>REGON 000297690</strong></p>
  Dodano: <p style="text-align: center;">Telef:&nbsp; centrala 32&nbsp;453 71010 ,Sekretariat&nbsp;&nbsp; : 32&nbsp;453 7101
  Dodano: Fax; 32/45 55 325</p>
  Dodano: <p style="text-align: center;">Adres strony internetowej: <a href="http:// www.wscp@wodzislaw.pl" >www.wscp@wodzislaw.pl
  Dodano: </a>Adres e-mail: <a href="mailto: sekretariat@wscp.wodzislaw.pl" >sekretariat@wscp.wodzislaw.pl</a></p>
  Dodano: <p style="text-align: center;"><strong>Dyrektor dr n.med. Norbert Prudel</strong></p>
  Dodano: <p style="text-align: center;">
  Dodano: <strong>Inspektor Ochrony Danych (IOD)</strong>
  Dodano: Alodia Urbańczyk
  Dodano: tel: 32 45 37 104
  Dodano: adres e-mail: alodia.urbanczyk@wscp.wodzislaw.pl</p>
  Dodano: <p style="text-align: center;">Mapa dojazdu</p>
Bez zmian:  Bez zmian: [/one_one]
Bez zmian:
 Bez zmian:
Bez zmian:
 Bez zmian:
Skasowano: <h6>Stronę zaktualizował : Adam Słodowy  
Skasowano: Data opublikowania: 01.01.2016  
  Dodano: <div style="background-color: #2d90e7; color: #ffffff; padding: 20px;">
  Dodano: <h6>Historia zmian</h6>
  Dodano: [lastupdated format="Y-m-d" before="<strong>Data aktualizacji:</strong>" after="."]
Skasowano: Strona stworzona przez: Jan Matejko</h6> Dodano: <strong>Rodzaj zmiany:</strong> aktualizacja strony.
Skasowano: [do_widget "accesstxt"]  
  Dodano: <strong>Wprowadzono przez</strong>: Administrator.
  Dodano: </div>

Note: Spaces may be added to comparison text to allow better line wrapping.

Zamknij okno